Automatisk skrift

Dette er et gjesteinnlegg av Jo Andre Johansen, er en ung fritenker som leter etter smarte løsninger på livets utfordringer. Han er forfatter og skribent på Folkebloggen.no, hvor denne artikkelen er hentet fra.

Har du noen gang skrevet en tekst helt automatisk, uten tanke for hva som egentlig kommer ned på papiret? Dette kalles automatisk skrift, og forutsetter en helt spesiell teknikk. Baktanken er at denne teknikken vil utløse en sinnstilstand som muliggjør automatisk skrift.

Tidligere i historien har automatisk skrift vært knyttet til kristen mystikk, spiritisme og New-Age-bevegelsen, i form av kontakt med Gud, utenomjordiske vesener eller avdøde personer.

Man behøver selvsagt ingen religiøse eller åndelige utgangspunkt for å skrive automatisk skrift. Selv vil jeg si at denne skrivemåten antagelig er langt mer utbredt enn det man vanligvis ville tro. For hva gjør egentlig mange forfattere når de skriver råteksten til en bok?

De tenker ukritisk. De skriver og skriver og skriver. Og etter hvert går det hele av seg selv. Det er som om ordene, ut fra intet, danner seg. Forfatteren blir besatt av skaperkraft og hendene hans eller hennes kan knapt skrive fort nok til å henge med i svingene.

Jeg tror automatisk skrift fungerer som en slags potensert form for inspirasjon.

Hvordan skrive automatisk?

For å ta såkalte telefontegninger som et eksempel. Man sitter i telefonen og prater, og fullstendig ubevisst fører man pennen rundt omkring på et papir. Etter at samtalen er over kan man bli overrasket! Jøss, det ble en fin tegning! Og likevel – du har knapt skjenket tegningen en tanke mens du utførte den.

Det mest essensielle for å skrive automatisk er å skrive ukritisk. Tanken din skal absolutt ikke behandle stoffet som kommer ned.

Dette kan man gjøre for å gi automatisk skrift et lite forsøk. Finn et tidspunkt hvor du ikke vil bli forstyrret. Finn frem penn og papir og ro ned tankene. Når du er klar, skriver du rett og slett ned det første ordet som dukker opp.

Om det er et tall eller et fullstendig meningsløst ord, spiller ingen rolle. Bare skriv. Teksten kan bli svært usammenhengende innledningsvis, men etter hvert som sinnet vender seg til skrivemåten, vil det mest sannsynlig danne seg mer meningsfulle sammenhenger i teksten etter hvert.

Hvis du gjør det riktig, vil du antagelig skrive raskere enn normalt. Ordene vil danne seg på papiret, uten at noen slags rasjonell tankegang har ført dem frem. Dette er automatisk skrift.

Hva kan automatisk skrift brukes til?

Har du planer om å skrive en artikkel, novelle eller for den saks skyld – en bok, kan automatisk skrift brukes som et nyttig redskap. Se for deg emnet du vil skrive om og la teksten komme av seg selv. Resultatet er en råtekst, som kan være rotete og ustrukturert, men likevel inneholde mange gylne perler. Redigering gjør du senere.

Automatisk skrift kan også – og jeg må poengtere at dette er svært spennende – brukes som et psykologisk redskap for selvinnsikt. Dette kan hovedsakelig gjøres på to måter.

Hva enn som måtte komme

Skriv fullstendig ubevisst. Se hva du ender opp med. Ofte kan du ende opp med et dikt eller en liten historie. Denne kan da tolkes symbolsk i etterkant, for å gi en psykologisk vinningsverdi.

Spørsmål og svar

Har du noen personlige spørsmål, om din egen psyke eller din relasjon til andre mennesker, form et konkret spørsmål på arket.

Det kan være nyttig å forestille seg at svaret kommer fra en person. Dette kan være en person som har svar på alle dine problemstillinger, en person du ser opp til og som vil deg godt. Dette kan være Gud, en avdød slektning, en guru, en kjent person, hva som helst, så lenge det fungerer for deg.

Man behøver ikke å tro at denne personen faktisk eksisterer i ditt indre. Snarere kan man anvende denne forestillingen for å gjøre arbeidet med automatisk skrift lettere.

La svaret fallet seg naturlig. Hvis resultatet er merkelig, spør du om igjen. Ofte kan man på denne måten åpne og porter til det ubevisste og faktisk oppdage løsninger på personlige problemstillinger.

Selv har jeg brukt denne teknikken mange ganger og resultatene har vært overraskende positive. Ofte har jeg oppdaget enkle, konkrete løsninger og mentale teknikker som kan anvendes i det daglige liv.

***

For å se ditt eget innlegg på Glabladet, send det inn her, og det vil kanskje publiseres.

Legg igjen en kommentar