De 17 nivåene av bevissthet

I boken Power vs. Force av David R. Hawkins, finner du et hierarki av nivåer av menneskets bevissthet. Det er et interessant paradigme. Hvis du leser boken, er det også ganske lett å finne ut hvor du faller i dette hierarkiet, basert på din nåværende livssituasjon.

Fra lavest til høyest er de 17 nivåene av bevissthet som følger: Skam, skyld, apati, sorg, frykt, begjær, sinne, stolthet, mot, nøytralitet, vilje, aksept, fornuft, kjærlighet, glede, fred og opplysning.

Vi kan poppe inn og ut av forskjellige nivåer på ulike tidspunkter, men vanligvis har vi en grunntilstand som er «normal» for oss. Hvis du leser denne bloggen, er sjansen stor for at du i det minste er på et nivå av mot, fordi du sannsynligvis ikke ville hatt noen bevisst interesse for personlig utvikling hvis du var på et lavere nivå.

Jeg vil gå igjennom disse nivåene i kronologisk rekkefølge, med mest fokus på nivåene mellom mot og fornuft, ettersom du mest sannsynlig lander i det området. Etikettene er Hawkins sine. Beskrivelsene av hvert nivå er basert på Hawkins’ beskrivelser, samt Steve Pavlinas beskrivelser i hans omtale av boken.

Hawkins definerer dette som en logaritmisk skala, så det er langt færre folk på de høyere nivåene enn de lavere. En økning fra et nivå til et annet vil resultere i enorme endringer i ditt liv.

Skam – Bare et skritt over døden. Du vurderer sannsynligvis selvmord på dette nivået. Enten det, eller du er en seriemorder. Tenk på dette som selvrettet hat.

Skyldfølelse – Et trinn over skam, men du kan fortsatt ha tanker om selvmord. Du ser på deg selv som en synder, ute av stand til å tilgi deg selv for tidligere overtredelser.

Apati – Å føle seg håpløs eller som et offer. Tilstanden av lært hjelpeløshet. Mange uteliggere/hjemløse står fast her.

Sorg – En tilstand av evig sorg og tap. Du kan falle ned hit etter å ha mistet en kjær. Depresjon. Likevel høyere enn apati, siden du begynner å unnslippe nummenheten.

Frykt – Å se verden som farlig og utrygg. Paranoia. Du vil vanligvis trenge hjelp til å stige over dette nivået, ellers vil du forbli fanget i lang tid (for eksempel i et voldelig forhold.)

Begjær – Må ikke forveksles med å sette og oppnå mål. Dette er nivået av avhengighet og lyst. Å hige etter noe, som f.eks. penger, godkjenning, makt, berømmelse, etc. Konsumerisme. Materialisme. Nivået av røyking, drikking og narkotika.

Sinne – Nivået av frustrasjon, ofte fra å ikke få møtt dine begjær i de lavere nivåene. Dette nivået kan motivere deg til handling på et høyere nivå, eller det kan kjøre deg fastlåst i hat. I et voldelig forhold vil du ofte se en «sinne»-person kombinert med en «frykt»-person.

Stolthet – Det første nivået hvor du begynner å føle deg bra, men det er en falsk følelse. Det er avhengig av eksterne forhold (penger, prestisje, etc.), så det er sårbart. Stolthet kan føre til nasjonalisme, rasisme, og religionskriger. Tenk nazister. En tilstand av irrasjonell fornektelse og defensivitet. Religiøse fundamentalister er også fastlåst på dette nivået. Du blir så sterkt sammenkoblet med din tro at du ser et angrep på troen som et angrep på deg.

Mot – Det første nivået av sann styrke. Her begynner du å se livet som utfordrende og spennende i stedet for overveldende. Du begynner å få en anelse av interesse for personlig utvikling, men på dette nivået vil du sannsynligvis kalle det noe annet, som ferdighetsbygging, karriereutvikling, utdanning osv. Du begynner å se din fremtid som en forbedring av din fortid, snarere enn en videreføring av det samme.

Nøytralitet – Dette nivået er fleksibelt, avslappet, og fristilt. Uansett hva som skjer, «flyter» du gjennom tilbakeslagene. Du har ikke noe å bevise. Du føler deg trygg og kommer godt overens med andre mennesker. Mange selvstendig næringsdrivende mennesker er på dette nivået. Et meget behagelig sted. Nivået av selvtilfredshet og latskap. Du tar vare på dine behov, men du presser deg ikke for hardt.

Vilje – Nå som du i utgangspunktet er trygg og komfortabel, begynner du å bruke energien din mer effektivt. Å «akkurat klare seg» er ikke lenger godt nok. Du begynner å bry deg om å gjøre en god jobb – kanskje ditt beste. Du tenker tidshåndtering, produktivitet og å bli organisert, ting som ikke var så viktig for deg på nivået av nøytralitet. Tenk på dette nivået som utvikling av viljestyrke og selvdisiplin. Disse menneskene er «soldatene» i samfunnet, de får ting gjort uten å klage mye. Hvis du går på skole, er du en virkelig god student; du tar studiene dine på alvor og prioriterer tid nok til å gjøre en god jobb. Dette er det punktet hvor din bevissthet blir mer organisert og disiplinert.

Aksept – Nå skjer det et kraftig skifte, og du våkner til mulighetene for å leve proaktivt. På nivået av vilje har du blitt kompetent, og nå vil du sette dine evner til god bruk. Dette er nivået av å sette og oppnå mål. Merkelappen «aksept» som Hawkins bruker her, betyr i utgangspunktet at du begynner å ta ansvar for din rolle i verden. Hvis noe ikke går som det skal i livet ditt (karriere din, helsen din, forhold ditt), definerer du ønsket utfall og endrer det. Du begynner å se det store bildet av livet ditt mer tydelig. Dette nivået driver mange mennesker til å bytte karrierer, starte en ny bedrift eller endre diett.

Fornuft – På dette nivået overskrider du de følelsesmessige aspektene ved de lavere nivåene, og begynner å tenke klart og rasjonelt. Hawkins definerer dette som nivået av medisin og vitenskap. Slik jeg ser det, blir du på dette nivået i stand til å bruke dine resonnerende evner til det fulle. Du har nå disiplinen og proaktiviteten til å utnytte dine naturlige evner fullt ut. På dette nivået har du for lengst mestret sunn fornuft/Law of Attraction til din konstante fordel. Du har nådd det punktet hvor du sier: «Wow. Jeg kan gjøre alt dette, og jeg vet at jeg må bruke evnene til gode formål. Så hva er den beste bruken av mine talenter?» Du tar en titt rundt i verden og begynner å skape meningsfulle bidrag. På det høyeste stadiet, er dette nivået til Einstein og Freud. Det er nok åpenbart at folk flest aldri vil nå dette nivået i hele sitt liv.

Kjærlighet – Denne merkelappen må ikke forveksles med følelsen av kjærlighet. Vi snakker om ubetinget kjærlighet, en permanent forståelse av samhørighet med alt som eksisterer. Tenk medfølelse. På nivået av fornuften, lever du i tjeneste til hodet ditt. Men det blir til slutt en blindgate hvor du går i fellen av å overintellektualisere. Du ser at du trenger en større sammenheng enn å bare tenke for tankenes skyld. På nivået av kjærlighet plasserer du nå hodet og alle dine andre talenter og evner til tjeneste for hjertet ditt (ikke følelsene dine, men din overordnede fornemmelse av rett og galt – din samvittighet). Jeg ser på dette nivået som oppvåkningen til ditt sanne formål. Dine motiver på dette nivået er rene og upåvirket av egoets ønsker. Dette er nivået av livstidstjeneste til menneskeheten. Tenk Gandhi, mor Teresa, Dr. Albert Schweitzer. På dette nivået begynner du også å bli guidet av en kraft større enn deg selv. Det er en følelse av å slippe taket. Din intuisjon blir ekstremt sterk. Hawkins hevder dette nivået bare blir nådd av 1 av 250 mennesker under hele deres levetid.

Glede – En tilstand av gjennomgripende, urokkelig lykke. Eckhart Tolle beskriver denne tilstanden i The Power of Now. Nivået av helgener og avanserte åndelige lærere. Å bare være rundt mennesker på dette nivået vil få deg til å føle deg fantastisk. På dette nivået er livet styrt fullt ut av synkronitet og intuisjon. Det er ikke mer behov for å sette mål og lage detaljerte planer – utvidelsen av bevisstheten lar deg operere på et mye høyere nivå. En nær døden-opplevelse kan midlertidig dytte deg til dette nivået.

Fred – Total transcendens. Hawkins hevder dette nivået bare nås av 1 person av 10 millioner.

Opplysning – Det høyeste nivået av menneskets bevissthet, hvor menneskehet blandes med guddommelighet. Ekstremt sjelden. Nivået av Krishna, Buddha og Jesus. Selv bare å tenke på folk på dette nivået kan øke bevisstheten din.

Jeg tror du vil være enig i at denne modellen er verdt å reflektere over. Ikke bare mennesker, men også begivenheter og hele samfunn kan rangeres etter disse nivåene. I ditt eget liv vil du se at noen deler av livet er på forskjellige nivåer enn andre, men du burde være i stand til å identifisere ditt nåværende «hovednivå». Kanskje er du hovedsaklig på et nøytralt nivå, men er avhengig av å røyke (nivået av begjær). De lavere nivåene du finner i deg selv vil formidle seg som tunge lenker som holder resten av deg tilbake. Men du vil også finne høyere nivåer i livet ditt. Kanskje er du på nivået av aksept og leser en bok på et nivå av fornuft og føler deg virkelig inspirert. Tenk på de sterkeste innflytelsene i livet ditt akkurat nå. Hvilke hever bevisstheten din? Hvilke senker den?

Det jeg liker med denne skalaen er at jeg kan tilbakespore nivåene gjennom mitt eget liv og se hvordan jeg har bevegd meg gjennom dem. Jeg har vært innom alt fra apati til sinne og følt meg som et hjelpeløst offer forfulgt av uflaks i tidligere perioder av livet. Etterhvert som jeg begynte å tørre å si mine egne meninger, sto stoltheten sterkt, og jeg levde på bekreftelse fra andre mens jeg taklet kritikk som en idiot. Kort etter tok mot over, og det var ikke lenge til jeg startet Glabladet. Deretter gikk det ikke lang tid før jeg etablerte nøytralitet og følte meg veldig avslappet og komfortabel. Heldigvis fulgte vilje tett på, og jeg er nå i ferd med å gli over i aksept som hovedområde. Jeg opplever også tilstandene av fornuftkjærlighet og glede i kortere glimt, men jeg har ikke landet i noen av disse enda, og først og fremst må jeg «mestre» aksept. Men jeg kan fortelle at tilstanden av glede (som kan fortone seg i flere timer av gangen) føles som en naturlig euforisk opplevelse, som om jeg eksploderer med positiv energi på innsiden. Den tvinger meg nærmest til å smile. :)

Vi vil flyte naturlig gjennom flere nivåer i løpet av en uke, så du vil sannsynligvis se en rekke av 3-4 nivåer hvor du tilbringer mesteparten av tiden din. Én måte å finne din «naturlige» tilstand er å tenke på hvordan du presterer under press. Hvis du klemmer en appelsin vil du få appelsinjuice, fordi det er det som er på innsiden. Hva kommer ut av deg når du skvises av eksterne omstendigheter? Blir du paranoid og bryter ned (frykt)? Begynner du å skrike etter folk (sinne)? Går du i forsvarsmodus (stolthet)? Eller erkjenner du presset og gjør ditt beste (vilje)? Kanskje du resonnerer deg ut av presset som om det aldri var der (fornuft)?

Alt rundt deg vil ha en effekt på ditt bevissthetsnivå. TV, filmer, bøker, nettsider, mennesker, steder, objekter og mat. Hvis du er på ethvert nivå over mot, vil det å se nyheter på TV (som domineres av frykt og begjær) midlertidig senke din bevissthet. Hvis du er på nivået av skyldfølelse vil nyheter faktisk heve den.

Å utvikle seg fra et nivå til et annet, krever enorme mengder energi (som jeg skrev om i innlegget om kvantesprang). Uten bevisst innsats eller hjelp fra andre, vil du mest sannsynlig forbli på ditt nåværende nivå helt til en kraft utenfra kommer inn i ditt liv.

Legg merke til hva som skjer når du prøver å ta snarveier i prosessen. Hvis du prøver å nå nivået av fornuft før du mestrer selvdisiplin (vilje) og målsetting (aksept) vil du bli for ufokusert til å bruke sinnets fulle kapasitet. Hvis du prøver å presse deg selv til nivået av kjærlighet før du har mestret fornuft, vil du lide av godtroenhet og potensielt ende opp i en sekt.

Å kun gå opp ett nivå kan være ekstremt vanskelig; folk flest gjør det ikke i hele sine liv. En forandring i kun ett nivå kan føre til radikale endringer i livet. Dette er grunnen til at folk nedenfor nivået av mot, mest sannsynlig ikke kan utvikle seg uten ekstern hjelp. Det krever mot for å jobbe bevisst med dette. Det handler om å gjentatte ganger vedde hele virkeligheten din på en sjans til å bli mer bevisst og klar. Men du vil klart og tydelig innse at det var et bra veddemål hver gang du når det neste nivået. Når du eksempelvis når nivået av mot, vil all frykten og den falske stoltheten du hadde tidligere, virke helt latterlig for deg nå. Når du når nivået av aksept (sette og oppnå mål), ser du tilbake på nivået av vilje og innser at du var som en mus på en tredemølle. Du var flink til å løpe, men valgte ikke noen retning.

Jeg tror den viktigste jobben vi kan gjøre som mennesker er å heve våre individuelle nivåer av bevissthet. Når vi gjør dette, sprer vi høyere nivåer av bevissthet til alle rundt oss. Tenk på hvilken fantastisk verden dette ville vært hvis vi kunne fått alle til nivået av aksept. I følge Hawkins lever 85% av jordens befolkning nedenfor nivået av mot.

Når du midlertidig opplever de høyere nivåene kan du se hvor du må gå videre. Du får et øyeblikk av klarhet hvor du skjønner at ting er nødt til å forandre seg. Men hver gang du synker ned i de lavere nivåene vil minnet bli tåkete.

Se på dette hierarkiet med et åpent sinn og se om det kan lede deg til nye innsikter og åpenbaringer som kan hjelpe deg med å ta det neste spranget i ditt eget liv. Intet nivå er mer eller mindre riktig enn et annet. Prøv å ikke invester egoet ditt i å være på noe spesifikt nivå, med mindre du for tiden er på nivået av stolthet, selvfølgelig. ;)

Legg igjen en kommentar