Fri vilje

I dag fortsetter gjesteskribenten Erik Bjartnes med sine filosofier og teorier rundt mekanisme og fri vilje. Har dette noe for seg? Ja, selvsagt. Disse innleggene er ment som et svar til de i kommentarfeltet på innlegget Monster eller menneske. Erik går inn på naturlover og en dypere filosofi rundt det hele. Det er lett å skjønne at han går på NTNU, og at han er en av de (få?) som faktisk har fulgt med i timen. Derfor syns jeg dette er interessant lesning.

Til nå har Erik påstått at alt som skjer, skjer av naturvitenskapelige årsaker. Han påstår videre at ingenting er tilfeldig, og at dersom vi hadde spolt verden tilbake, ville akkurat det samme ha utspilt seg enda en gang. Han tar likevel stilling til kvantemekanikken, som utfordrer hans teorier.

Nå kan du lese hans innlegg om fri vilje, og “make up your own damn mind”, som Oraklet i The Matrix ville ha sagt! 8)

Fri vilje

I innlegget mitt om mekanisme påstår jeg at fri vilje ikke eksisterer. Fordi dette kan være vanskelig å forestille seg, har jeg her samlet en del eksempler og teorier om hvordan jeg kan påstå dette. Jeg har ikke et mål om å overbevise eller hjernevaske noen om at min teori er korrekt, fordi jeg ikke er sikker. Jeg tror.

Så nå skal jeg forklare hvorfor fri vilje ikke kan tas for gitt. Står mye bra i denne linken som vil gi en oversikt over de forskjellige måtene å forholde seg til fri vilje på. (Ikke nødvendig å lese.)

Å ikke ha fri vilje høres sikkert helt absurd ut, men etter å ha tenkt lenge over det, kan dette virke logisk. La meg ta et raskt tankeeksperiment. Prøv så hardt du kan å ikke forestille deg en isbjørn. Velg så å ikke tenke på fargen til en agurk. Så kan du prøve å tenke en tilfeldig tanke. Det går ikke så bra. Tanken du tenkte deg er garantert ikke tilfeldig, kanskje du tenkte på en banan fordi du nettopp hadde visualisert deg en agurk, som også er en grønnsak. Hjernen din er programmert til å la seg påvirke av det som skjer rundt deg. Den tar inn data, og spyr ut tanker og gjør at du handler deretter.

En person X som vil oppnå A, resonerer frem to valg for å oppnå dette. Disse valgene er B eller C. Hvis personen tror at valg B er best for å oppnå A, vil personen handle B. Du har altså ikke tatt et valg, fordi de kunnskapene som allerede lå inne i hjernen din forut for valget har avgjort hvilken handling du kom til å velge. Merk at det har ikke noe å si hvilken handling som er best egnet til å oppnå A, men hva personen tror er best. Dette styres av arv og miljø, noe som forklarer hvorfor mennesket handler som det gjør. Dette er rasjonelt, og det motsatte er irrasjonelt.

Jeg påstår også at vi bare observerer hvordan hjernen vår styrer oss, fordi vi er selvbevisste. Det vil si: Bevisst over våre egne tanker og ideer. Du kan for eksempel se på en situasjon hvor du skvetter. Hjernen din kontrollerer kroppen din så raskt, at du ikke har tid til å sanse de tankene hjernene dine har gjennomgått før i ettertid.

Som eksempel kan jeg ta morgenen på 17. mai. Jeg hadde avtalt å møte ei venninne for så å gå til 17. mai-frokost. Jeg hadde satt på mobiltelefonen for å klare å stå opp, men mobilen min hadde jeg lagt på skrivebordet. Har en fin Nokia som rister noe sinnssykt, noe som medførte en del støy idet alarmen gikk. Jeg skvatt, fikk puls, og satte meg opp i sengen. Deretter tenkte jeg, “Vent litt, dette er jo ikke venninna mi som ringer for å lure på hvor jeg er.” Hjernen min hadde da innbilt seg at jeg hadde forsovet meg, og derfor reagerte kroppen min som den gjorde. Først etter å ha reagert fikk jeg selv tid til å tenke over hva hjernen min hadde innbilt seg, uten at jeg hadde noe å si i saken.

Man sier gjerne at hjernen er delt inn i to deler. Den selvstyrte, og den automatiske. Den automatiske delen er den som styrer hjerteslag, kroppstemperatur, tarmsystem, osv. Den selvstyrte er den delen av hjernen som styrer bevegelse. Det virker ulogisk at hvis vi har fri vilje, ikke skal kunne overstyre vår egen hjerne, som vi da visstnok har kontroll over. Det som derimot virker logisk er at som en utviklet art, har menneskene lært seg selvbevissthet, som gjør oss i stand til å observere hvordan hjernen vår utfører denne lille delen vi har blitt tillatt å observere. Dette blir da bevegelse, syn, hørsel, tanker. Men dette er igjen styrt av hjernen. Si for eksempel når du sover. Da er du veldig lite bevisst over hva hjernen tenker over. Bare litt, kalt drømming.

La meg så ta et større eksempel:

loadingprogram.jpgForestill deg et system, slik som en hvit boks, eller et helt hvitt område slik som det i The Matrix. Tanken er uansett den at du kjenner til alle faktorene i systemet. Så tar vi det trinnvis herifra.

 1. Vi plasserer en stein over et skråplan med tyngdekraft og friksjon.Vil vi kunne forutsi hva som kommer til å skje?

  Ja, med dagens naturlover er dette lett som en lek. Steinen er en slave for naturlovene.

 2. Nytt system: Vi tar en potteplante. Vi kjenner til jordsmonnet, mengden tilsatt vann, lysmengde, vindmengde, tid, temperatur og hvordan alle disse faktorene påvirker planten.Vil vi kunne forutsi hva som kommer til å skje?

  Jeg kan ikke gi et sikkert svar, men vi begynner å bli ganske flinke i biologi. Hadde alle faktorer vært kartlagt, er jeg sikker på at vi kunne gjort det. Mattelæreren min på videregående viste oss den matematiske formeler for en bregne. Kanskje er alt matematiske formler. Å tro at planten har fri vilje til å gro som den vil virker i alle fall absurd. Den er en slave for omgivelsene sine.

 3. Vi tar en mikroorganisme. En bakterie. Si at vi kjenner til hvert minste detalj om denne bakterien. Vi vet hvordan den oppfører seg, hvor lang tid den bruker på å gjøre sitt.Vil vi kunne forutsi hvordan denne mikroorganismen vil oppføre seg?

  Liv oppsto fra havet. Slik vi vet, så ble planeten vår dannet av stjernestøv. Liv oppsto fra ren masse. Har da denne mikroorganismen fri vilje?

 4. Du skjønner sikkert hvor jeg vil hen. Denne gangen tar vi en mus. Si at vi kjenner til alle detaljer om en mus, og hvordan hjernen til en mus vi selv har oppfulgt. Vi har kartlagt musens gener, hjerneimpulser, alt.Har en mus fri vilje? Eller er den kontrollert av instinkter og en hjerne som forteller den hva den skal gjøre i ethvert tilfelle?
 5. Vi skaper et menneske i et hvitt rom. Vi vet hvordan dette mennesket er bygget opp. Hvert minste sandkorn, for å stjele Sindres ligning. Vi har bygget opp dette mennesket, vi har programmert hjernen.Er dette mennesket i stand til å ta frie valg? Er vi i det hele tatt i stand til å ta frie valg? Eller er dette en illusjon som vi lurer oss selv til å tro er sant ettersom vi er selvbevisste?

  Livet oppsto i havet for lenge siden. Og visstnok fra noe ikke-levende. Når under reisen fra mikroorganisme til pattedyr til ape til menneske var det vi utviklet en fri vilje? Bare dukket det opp viljestyrte hendelser ut av ingenting? Fra at alt var styrt av naturlover, til at menneskene muliggjorde å forme hendelsene i universet? Jeg tror ikke det.

La oss ta å spole tilbake tiden. Hva tror du kommer til å skje når vi trykker på play og lar verden atter engang spille seg frem til nuet. Ville du eller noen andre ha tatt noen andre valg? Du tar ikke med deg de erfaringene du har gjort deg med tilbake i tid, de spoles også tilbake. Svaret var etter min mening åpenlyst. Akkurat det samme. Teoretisk sett, kunne vi ikke da forutsatt andre menneskers handlinger, gitt at vi hadde all data om alt og alle?

Et siste oppsummerende eksempel:

Du har kanskje, slik som mange andre lyst til å motbevise meg. La oss for eksempel si at du gjør dette med å holde pusten og veive med armene (B).

Du(X) vil motbevise(A) meg, og handler B for å oppnå dette.

Hva skjer hvis du er så overbevist over at dette vil motbevise meg? Du mister bevisstheten. Hjernen skjønner at den delen av hjernen hvor tankene dine prøver å motbevise mine er en fare for livet. Så du blir koblet ut.

Som du skjønner er jeg ganske glad i logikk, og dette virker logisk. Fornuften min forteller meg at det som er logisk er også mer sannsynlig. Jeg velger å stole på fornuften min, ettersom jeg anser meg selv som intelligent, og jeg forventer ikke noe mindre av deg som leser dette. Hvis du lurer på hvordan jeg kan brenne for en sak, men ikke te meg mer overbevist, så er det rett og slett fordi en dum person er skråsikker i sin sak, imens den kloke er full av tvil.

Les om konsekvensene av ingen fri vilje i innlegget mitt om mekanisme.

Andre innlegg i Eriks miniserie på Glabladet:

Legg igjen en kommentar