Hvordan oppnå suksess ved å snakke med deg selv

Etter å ha lest boken ”Mental training for peak performance” ble jeg fascinert av hvordan de beste idrettsutøverne kommuniserer med seg selv. De har en egen evne til å få frem de riktige følelsene ved hjelp av en god indre dialog. Jeg tror også dette kan overføres til det daglige liv, og selv om du ikke vet om Ole Gunnar Solskjær spilte på Liverpool eller Manchester United skal dette innlegget være av verdi. (Altså ikke bare for idrettsinteresserte.)

Det å kunne snakke med seg selv på en god måte er noe som kan føre til en bedre psyke, konsentrasjon, selvsikkerhet og det er en viktig ferdighet man må ha for å nå sine mål. Den største forskjellen mellom de beste og dårligste prestasjonene i idrettsverden, er hvordan det blir snakket til seg selv. Jeg har en mistanke om at dette gjelder ellers i livet også.

Den indre dialogen skjer ofte ubevisst, og vi tenker ikke over at det er den som får frem de forskjellige følelsene i kroppen. Negative tanker fører til lav selvtillit, dårlige prestasjoner og negative følelser. Positive tanker fører til god selvtillit, gode prestasjoner og positive følelser. Hver gang du tenker på noe, prater du med deg selv. Det finnes flere måter å gjøre dette på. En måte kan være:

  • Nå må du være fokusert, Ole
  • Nå må du gi alt du har

Denne måten er med på å irettesette, konsentrere og forberede deg selv. Det får deg til å være bevisst på det som skal gjøres. En annen metode er å prate på en bekreftende måte.

  • Jeg vet jeg er skikkelig god til dette
  • Jeg kjenner tryggheten

Metoden er veldig selvtillitsbyggende, og sier at du allerede har mestret den ønskede tilstanden. Er du skikkelig utrygg, kan en setning som ”jeg kjenner tryggheten” være med på å trene opp den trygge følelsen. Kanskje vil den første reaksjonen møtes med skepsis og motstand. Likevel, repeterer du dette over lengre tid, vil det være stor sjanse for at du føler deg trygg. Repetisjon fører til fremgang uansett hva det er. Ditt negative minnespor blir snart slettet, og tryggheten vil etter hvert oppstå.

Selvsikre idrettsutøvere tenker positivt, og de bruker sin indre dialog for å bygge seg opp. Fokuset er på de gode opplevelsene, og ikke på redselen for at det skal gå dårlig. De bygger på tidligere hendelser av suksess, og disse hendelsene er med på å øke selvtilliten. Selv om de har flere dårlige enn gode opplevelser, er tankene tilbake på de gangene de gjorde det bra. Har du en dårlig opplevelse, si til deg selv at du har ferdighetene til å gjøre det bedre. Alt er trenbart, hold hodet oppe, minn deg på at du er ”the shit” og at du får jobben gjort.

Påminnelsesord

De fleste har oppgaver de kan forbedre med seg selv. Dette er svært viktig for toppidrettsutøvere, og vi hører ofte at de prater om sine arbeidsoppgaver. Har du noe som du glemmer under pressede situasjoner, eller noe du trenger å jobbe med? Da kan påminnelsesordene være til god hjelp. Påminnelsesord er korte presise ord som minner deg på det som skal forbedres og terpes på. Særlig når du har fått nye arbeidsoppgaver som ikke ligger naturlig for deg er dette til stor hjelp.

En som driver med kampsport bruker kanskje ord som fotarbeid, hender, posisjon, fokus. Jeg har selv implementert dette i det daglige liv. Når jeg prater foran en stor gruppe har stemmen min en tendens til å bli lys, jeg beveger armene for raskt, og glemmer å puste ordentlig. Jeg har selv laget meg påminnelsesordene: ”rolig” og ”bass”. Rolig står både for at pusten og armene skal bevege seg i et langsomt tempo. ”Bass” står for å prate med en dypere stemme.

Med å ha disse påminnelsesordene gjør det at man husker bedre sine arbeidsoppgaver. Etter å ha gjentatt dette over lengre tid skal dette skje ubevisst uten at man tenker på det. Å ha for mange ord vil gjøre at det blir vanskelig å huske alt. Lag deg enkle påminnelsesord som er lette å huske. Denne teknikken gjør at det er lettere å fokusere og forbedre en ferdighet på kort tid.

Oppsummering

Da har vi vært igjennom noen triks for å kommunisere bedre med deg selv. Det å føre en god indre dialog gjør deg både bevisst på dine ferdigheter, følelser og bedrer konsentrasjonen. Målet med den indre dialogen er å hjelpe deg selv til å mestre og gjøre at ting skjer automatisk. Prat med deg selv, og vær din oppmuntrende gode venn! ;)

Legg igjen en kommentar