Hvordan tjene mer penger

Var du en av de som følte seg støtt av forrige ukes innlegg om at det er egoistisk å være fattig? Eller har du lyst til å tjene mer penger, men aner ikke hvordan? Da vil du trolig ha interesse av å lese denne artikkelen. Nå skal jeg, på en enkelt forklart måte, gå gjennom de nøyaktige stegene du må gjennom for å kunne tjene mer penger. La oss begynne med å gå gjennom dette vesentlige punktet:

Hva er penger?

Penger er simpelthen en sosial ressurs som vi knytter verdi til gjennom sosial enighet. Penger er verdiløst i seg selv. Hvis vi alle ble enige om at penger er verdiløst, ville ikke penger hatt noe verdi i det hele tatt. Men ettersom det foreløpig ikke er tilfelle, kan vi snakke om penger med utgangspunkt i at de har en viss verdi.

Hvordan kan jeg tjene penger?

I teorien er dette ganske enkel logikk. La oss si du vil tjene 10 000 ekstra i måneden. Det du da må gjøre er å generere en ekstra verdi verdt 10 000 for andre. Selvsagt er det ikke alltid like enkelt å finne ut hva man skal gjøre, men når du begynner å tenke i baner av å generere en viss sum ekstra for folk «der ute», så vil du etterhvert begynne å se muligheter.

Hvis du vil doble inntekten din må du rett og slett doble verdileveringen din.

Hvor mye er du verdt?

Det du har tjent, som ligger på kontoen din, er simpelthen verdien av ditt bidrag til samfunnet. Hvis du har tjent 2500 kroner denne måneden, har du tilført samfunnet en verdi av 2500 kroner. Har du tjent 50 000 denne måneden, har du bidratt med en verdi av 50 000 til samfunnet. Igjen, hvis du vil øke inntekten din, må du øke tilførelsen av verdi til andre.

Hvorfor det er egoistisk å være fattig

Er du fattig er du ikke nødvendigvis egoist av person. Men fra et visst perspektiv er det likevel egoistisk, når man tar i betraktning at man kunne ha bidratt mer. Idéen er å pushe deg til ikke å holde tilbake på bidragssiden. Gå ut og generér mer verdi enn du gjør akkurat nå. Hvis du har tjent 2500 denne måneden, men har lyst å kjøpe noe som koster 10 000, må du tilby andre en verdi verdt 10 000 kroner. Penger er sosial gjeld, så dersom du har mye penger, betyr det at du har tilbudt mer verdi enn du har mottatt.

Hvis du bare har tjent 2500 kroner, så betyr det at du er ganske egoistisk, eller hva? Du har bare gitt samfunnet en verdi på 2500 kroner. Er det det beste du kan gjøre? Hva hindrer deg i å skape en verdi på 1 million til samfunnet?

Penger er ganske enkelt en notis fra samfunnet som sier at «Du har gitt mer enn du har tatt ut, så vi skylder deg en verdi verdt X i retur for tjenesten du har ytt.»

Jo mer penger du har, jo mer har du gitt til samfunnet. Å ha mye penger er et resultat av sjenerøsitet; ikke grådighet.

Hvem bestemmer hvor mye en «verdi» er verdt?

Hva du personlig verdsetter og hva samfunnet verdsetter vil ikke alltid matche. Det kan virke urettferdig at folk som jobber hardt ofte tjener lite, mens noen som tilsynelatende ikke jobber spesielt hardt (eller skaper mye verdi) tjener millioner eller milliarder.

Så hvordan kan en gangsterrapper ved navn.. tja, Fat Catty Brat håve inn zilliarder på å rappe om bitches, money og biler, mens sykepleiere, lærere og politifolk, som i følge mange gjør viktigere, samfunnsnyttig arbeid, tjene langt mindre?

Sykepleiere, lærere og mennesker i andre viktige jobber, bidrar ikke til så mange av gangen. Inntekten reflekterer dette. De kan gjerne ha gode intensjoner og være gode, hjelpsomme mennesker, men de spiller ikke spillet stort nok. Og når de ikke jobber (f.eks. når de sover) hjelper de absolutt ingen.

Mens de som setter opp og benytter seg av systemer som leverer verdi til et større antall mennesker kan tjene enorme summer, spesielt hvis denne verdien kan leveres 24 timer i døgnet. Fat Catty Brat (da gangsta) leverer kanskje ikke så mye verdi pr. person, men han når ut til et langt større publikum. Dermed reflekteres dette i hans sosiale gjeld (altså inntekt.)

Øk bidragsytelsen din

Penger er knyttet til sosial verdi, ikke indre verdi. Det er noe man bare må akseptere. En av de beste måtene å akseptere dette på er å designe livet ditt på en sånn måte at du gir massiv sosial verdi basert på dine indre verdier. Eksempelvis er jeg interessert i personlig utvikling og bevissthet. Men hva så? Ingen vil betale meg for å utvikle meg selv. Men, ved å dele min innsikt og erfaring med andre, konverterer jeg en indre verdi til en sosial verdi, slik at jeg kan generere passive inntekter på å være den jeg er.

De fleste tar til takke med å bidra med en ganske lav verdi til et lavt antall mennesker. En lærer som tjener 250 000 i året ved å undervise noen titalls elever er et eksempel på dette. En profesjonell taler kan tjene tilsvarende summer på én tale. Til og med bloggen min leses allerede månedlig av mange tusen flere enn en lærer underviser på et år. Jeg tjener mindre pr. person, men i det lange løp, med en stabil besøksøkning, trenger jeg ikke å tjene mer pr. person, og likevel ha en solid inntektskilde. Dessuten tilbyr bloggen min verdi selv når jeg sover eller ferierer. Ingen er avhengig av min fysiske tilstedeværelse for å kunne dra nytte av verdien Glabladet tilbyr.

Tjen penger bevisst

Ingen regler uten unntak. Det du har lest til nå tar utgangspunkt i at du bidrar med noe til samfunnet. Om ønskelig kan man også velge å utnytte/ta/stjele for å spe på økonomien, men den biten dekker jeg ikke her. Min oppfordring er å følge bidragstankegangen og å tilby noe av høy sosial verdi, samtidig som dette gjenspeiler dine indre verdier. Når du oppnår dette er du i en god posisjon til å generere overflod mens du bidrar til både ditt eget, og samfunnets beste.

Ikke la begrensningstanker om penger og muligheter komme i veien. Å hindre seg selv i å tjene penger vil ikke tjenestegjøre noen. Begrenser du inntekten din, begrenser du bidraget. Hvis du lever et respektabelt liv er det en god ting for deg å tjene mer penger. Du vil være en god vokter for dem. Jo mer penger som flyter gjennom livet ditt, jo mer ressurser vil du ha til å investere i livsformålet ditt.

Legg igjen en kommentar