Straff

Vi er kommet til siste del av Erik Bjartnes lille miniserie her på Glabladet, og dette innlegget konkluderer det hele med hva han mener om straff.

Straff

Hvis du er en av dem som mener at personer som har gjort noe galt burde straffes, så burde du lese videre og kanskje få et nytt perspektiv på ting.

Hvis så er tilfelle, mener jeg at du må tenke over hvorfor vi har straff i samfunnet vårt. Jeg sier poenget mitt med en gang. Vi straffer ikke mennesker fordi de fortjener det. Vi straffer ikke en dum person fordi han er så dum at han fortjener straff. Vi straffer på grunn av konsekvensetikk.

Alle kan ikke få viljen sin, det er derfor vi lever i samfunn hvor vi gjennomsnittlig får like mye viljen vår hver. Vi lever i et samfunn. Dette er som regel tilpasset flertallet og majoriteten eller de sterkeste i samfunnet. Vi lever heldigvis i et flertallstilpasset samfunn. Men i alle samfunn er det noen som detter utenfor. Noen som har vansker med å tilpasse seg. Ettersom vi ikke bare vil drepe alle som ikke oppfører seg, så må vi prøve så godt vi kan å finne metoder for å unngå at kriminelle handlinger finner sted. En av disse metodene er straff.

Vi har straff for at mennesker skal tilpasse seg de rammene som er satt, beskytte alle i samfunnet, og kanskje gjøre de straffete personene til bedre tilpassete mennesker. Det finnes ikke gode eller onde mennesker, bare mer eller mindre samfunnstilpasset. Vi lever i naturens verden, og naturens lover gjelder fortsatt. Med mindre du er religiøs og har et annet verdensbilde enn meg Da er uansett Jesus uenig med deg. Han tilgir dine synder, vender det andre kinn til. Les hva jeg har skrevet om mekanisme og fri vilje om du er ekstra interessert.

«Øye for øye, tann for tann.» Et rettferdighetsprinsipp som er helt banalt. Ta igjen for den allmenne rettferdighetens skyld? Dette er pisspreik, rett og slett. Voksne mennesker i en realistisk verden burde vite bedre.

Andre metoder for å forhindre kriminalitet på kan være terapi, dialog, omtanke, opplysning og overvåking av mennesker med kriminell bakgrunn i en tid. Mange andre forslag er velkomne. Kanskje er dette for dyrt og koster samfunnet for mye penger. Men se på USA. 1% Amerikanere er i fengsel. Koster samfunnet tapt arbeidskraft, og dyre fengselsutgifter. Og ettersom USA er et av de landene med hardeste straffer, i alle fall i forhold til Europa. Et levende eksempel på at strengere straffer ikke har noen effekt.

Josef Fritzl trenger for eksempel ikke straff. Han blir ikke noe bedre menneske av det. Verden blir ikke et bedre sted. Kanskje må han straffes for offrenes skyld, men dette er igjen unødvendig, tror jeg. Men det er ABSOLUTT unødvendig å gi han dødsstraff slik at du og jeg kan føle oss bedre ved å vite at «slemmingen» fikk sin straff. Fritzl må nok isoleres, overvåkes, få hjelp, slik som jeg skrev om tidligere. Ideelt har Amstetten nok penger til ikke å bare kaste han i et fangehull. Han må også beskyttes for andre hatefulle mennesker som vil ta han. Han er fortsatt et menneske, med alle menneskerettigheter som følger. Ikke et monster.

Å straffe Fritzl gjør ikke verden til et bedre sted. Hvis offrene hans trenger å vite at han er blitt straffet for å klare seg, så kan man jo bare lyve og si at han blir torturert og pisket hver dag. En løgn er i mine øyne like effektivt, og mindre uetisk enn drap. Ikke for å diskutere dødsstraff, men det eneste tilfellet hvor dødsstraff virker greit, er som et ekstremt tiltak for å forhindre alvorlig kriminalitet. Det er ikke et nødvendig tiltak her.

Ta Norge som et eksempel. Vi har et av verdens beste samfunn å leve i. Det som plager meg er det kriminelle bildet i hovedstaden. Her viser statistikken at innvandrere begår veldig mye kriminalitet. Alt fra voldtekter til ran. Kan det hende dette skyldes at disse menneskene ikke er tatt godt nok tak i og lært norsk etikk og skikk og bruk? Kanskje de ikke blir behandlet godt nok, men integrering er uansett nøkkelen. Vet ikke om ansvaret ligger hos staten eller hos nordmennene. Hvis vi alle hadde tatt tak i våre nye landsmenn og hjulpet dem til å forstå hvordan man skal te seg, så tror jeg dette hadde forandret seg. Et alternativ er jo å hindre mennesker tilpasset et annerledes samfunn adgang til landet, eller kaste dem ut. Selv er jeg ikke så fan av det forslaget så lenge det finnes alternativer. Mange innvandrere ter seg jo utmerket, men situasjonen i dag er ikke bra.

For å konkludere: Kriminelle er ikke mennesker som trenger straff, de trenger hjelp. Om straff er den eneste måten å hjelpe dem på og å forhindre ytterligere kriminalitet, så er dette leit.

Kan ikke noen kalle meg en jævla sosialetellerannet dust?

Tidligere innlegg i Eriks miniserie på Glabladet:

Legg igjen en kommentar