Vitenskapelig eksperiment viser hvordan tanker og intensjoner påvirker den fysiske verden rundt oss

Dr. Masaru Emoto, en forsker og alternativ healer fra Japan, har gitt verden en god del bevis på magien ved positiv tenkning. Han ble berømt etter sitt vannmolekyleksperiment som var en del av 2004-filmen What The Bleep Do We Know? Hans eksperimenter demonstrerer at menneskelige tanker og intensjoner kan påvirke den fysiske virkeligheten, slik som den molekylære strukturen av vann. Gitt at mennesker består av minst 60% vann, har oppdagelsene hans vidtrekkende implikasjoner… Har noen virkelig råd til å ha negative tanker eller intensjoner?

Riseksperimentet er en annen berømt Emoto-demonstrasjon av kraften i negativ tenkning (og omvendt, kraften i positiv tenkning.) Dr. Emoto plasserte porsjoner av kokt ris i to beholdere. På den ene skrev han «Takk!» og på den andre skrev han «Din idiot!». Han instruerte deretter skolebarn til å si etikettene på glassene høyt hver dag når de passerte dem. Etter 30 dager hadde ris i beholderen med positive tanker knapt endret seg, mens risen i den andre var muggen og råtten.

Wow. Jeg er sikker på det kan diskuteres nøyaktig hvor vitenskapelig dette er, men implikasjonen er klar: Stay positive! :)

Kilde.

Legg igjen en kommentar